Women Deliver: WD2016 - Background

INSPIRATION TIL HVORDAN DU KAN INVOLVERE OG ENGAGERE DIG OP TIL – OG UNDER – WOMEN DELIVER KONFERENCEN 

VÆRKTØJSKASSEN:

DEL INDHOLDET: 

 • Dan et overblik over egne kanaler og kontaktpersoner.1
 • Del budskaber/indhold via sociale platforme.

 

SPRED INDHOLDET: 

 • Brug dine egne kommunikationskanaler.2
 • Gør indhold personligt ved tilkobling til egne perspektiver
  – nyhedsbrev, hjemmeside, intern kommunikation etc.
 • Tilknyt egne cases.

 

LAV ARRANGEMENT: 

 • Årsmøde eller medlemsmøde.3
 • Seminar eller workshop.
 • Fyraftensmøde, morgenmøde eller byfest.

 

UDBRED OG PRAKTISER MÅL OG ØNSKER:     

 • Dan overblik over stakeholders og kontaktnetværk
  og vurder, hvordan de bedst kan involveres.4
 • Udbred indsats og målsætninger til interne og eksterne møder, seminarer og events
 • Vurder i forhold til egen organisation i hvilken udstrækning, I kan praktisere Women Delivers budskaber.

 

VÆR FORTALER OG HJÆLP TIL MED KOMMUNIKATIONSINDSATS:

 • Hvem er mulige talspersoner i din organisation?5
 • Hvordan kan Women Delivers og jeres budskaber gå hånd i hånd?
 • Lav en plan som gør dig/jer til talsmænd/talskvinder
  for Women Delivers budskaber og målsætninger.

 

INDGÅ I STRATEGISK SPARRING OMKRING INVOLVERING:

 • Tænk bredt og overvej, hvem I kunne ”teame up” med 6
  i forhold til en større indsats op til Women Deliver konferencen i 2016.